Vg1

Musikk, dans og drama vg1

Scenetreff er en læremiddelserie for Musikk, Dans og Drama Vg1 tilpasset reform 2006 - Kunnskapsløftet. Verket består av elevbøker med tilhørende digitale læremidler.


Serien omfatter:

  • Scenetreff – Musikk, dans og drama vg1
  • Scenisk dans (Danseteknikker vg1)
  • Teaterensemble vg1
  • Bevegelse vg1

Målet med reform 2006 er at elever settes bedre i stand til å møte kunnskapssamfunnets utfordringer, samtidig som skolens rolle som formidler av kunst, kultur og verdier vektlegges. I utdanningsprogrammet for Musikk, dans og drama får dette en egen betydning fordi det er kunstfagene som er gjenstand for utdanningsprogrammets kjernevirksomhet. De nye læreplanene er bygget opp rundt tre sentrale læringsdimensjoner: utøvende, skapende og reflekterende virksomhet. 

 
Scenetreff går aktivt inn i kjernen i kunnskapsløftet for kunstfagene dans og drama, og elevene skal arbeide med utvikling av personlige egenskaper, holdninger, formell kunnskap og ferdigheter. Scenetreff skal bidra til utvidelse av klasserom og læringsarena både gjennom tekst, et rikt billedmateriale, praktiske og utforskende oppgaver, refleksjonsoppgaver, samt bruk av video, lyd og bilde på nett. Kombinasjonen av de trykte og de digitale læremidlene gir rom for elevene til å arbeide i ulikt tempo og med ulike oppgaver, samt muligheter for økt mangfold og variasjon, både faglig og pedagogisk. 
 
Scenetreff omfatter en digital læringsressurs www.scenetreff.no som supplement til lærebøker og lærerveiledning. Her finnes en rekke muligheter for fordypning, refleksjon og utforskning der kunstfagenes egenart som visuelle og praktiske fag er utnyttet.
 
Alle bøkene i scenetreffserien er tilgjengelige for nettbrett som iPad og tablets med Windows 8. For å lese bøkene på nettbrett, trenger du gratisappen brettboka. Appen kan lastets ned fra Apples App Store og Windows Store.

Med appen, kan du søke i titler, se gjennom et prøveutdrag eller kjøpe bøkene.

       

Velkommen til Scenetreff!Scenetreff: Musikk, dans, drama vg1

Scenetreff: Musikk, dans, drama vg1

Scenetreff Musikk, dans og drama er et aktivt læremiddel som dekker kompetansemålene i læreplanen fo..

kr 390,00Antall:

Teaterensemble - fordypning i drama vg1

Teaterensemble - fordypning i drama vg1

Teaterensemble er en praktisk rettet bok hvor det legges vekt på tre sentrale områder for teaterprod..

kr 320,00Antall:

Bevegelse vg1

Bevegelse vg1

Bevegelse er et scenisk fag der det å sanse, oppleve uttrykke, lære og skape med kroppen står i sent..

kr 340,00Antall:

scenetreff.no

scenetreff.no

fagnettsted for musikk, dans, dramaScenetreff er en heldekkende læremiddelserie for de sceniske kuns..

kr 120,00


Antall:

Viser 1 til 4 av 4 (1 sider)