Abel 2

Abel 2

Abel 2 er en del av et matematikkverk for 1.-4.-klasse. Verket vil bestå av følgende komponenter:

Grunnbok a og b samt et oppgavehefter på alle trinn. I tillegg kommer digitale utgaver for elektronisk tavle. 

Verket tar utgangspunkt i begrepsundervisningsmetoden. Eleven får systematisk trening i å arbeide med viktige begreper og symboler, tall og antall, tallrekker og former og størrelser. Verket har oppgaver på flere nivå.

ABEL knytter kunnskap om læring, begrepsdanning og matematisk forståelse/kompetanse opp mot hovedområdene i læreplanen. Metoden egner seg spesielt godt i klasserom med barn fra ulik språk- og kulturbakgrunn.

Forfatteren, Gunvor Sønnesyn, har arbeidet med begynneropplæring i matematikk, begrepstrening og PASS intelligens teori i en lengre periode. Hun er mye brukt foreleser i inn og utland og jobber til daglig som seniorrådgiver i Pedverket kompetanse.Abel 2a

Abel 2a

Abel 2a tilbyr et mangfold av oppgaver innen tallområdet 11-20, lengdemål, mønster, å regne med hele..

kr 110,00Antall:

Abel 2a Arbeidsbok

Abel 2a Arbeidsbok

Abel 2a arbeidsbok tilbyr et mangfold av oppgaver innen tallområdet 11-20, lengdemål, mønster, å reg..

kr 95,00Antall:

Abel 2b

Abel 2b

Abel 2b tilbyr et mangfold av oppgaver innen blant annet addisjon og subtraksjon i tallområdet opp t..

kr 110,00Antall:

Abel 2b Arbeidsbok

Abel 2b Arbeidsbok

Abel 2b Arbeidsbok tilbyr supplerende oppgaver innen blant annet addisjon og subtraksjon i tallområd..

kr 95,00Antall:

Viser 1 til 4 av 4 (1 sider)