Mattis og Mattea 1-2

Mattis og Mattea

Mattis og Mattea er et matematikkverk etter begrepsundervisningsmetoden for barnetrinnet. Barnet får trening i å arbeide med viktige begreper og symboler, med antall, tallrekker og talltegn og med former og størrelser.

Gunvor Sønnesyn

I matematikkverket er det lagt vekt på at barna skal forstå. De skal lære med utgangspunkt i det konkrete, i sin egen sammenheng, i sin egen kontekst.Dette må skje i nær vekselvirkning med forståelse. Det er ikke lett for barn å lære det de ikke forstår, og de forstår bedre når ferdigheter er basis for forståelsen. Det er lagt vekt på systematisk arbeid med regnestykkene, slik at barna selv kan oppdage strukturer og systemer og utnytte disse i regneprosessene sine. Matematiske ferdigheter gjelder ikke bare tabeller og framgangsmåter. Vi legger også til rette for at barna skal kunne øve ferdigheter i å bruke matematikkspråket til å løse problemer fra dagliglivet og i å bruke ulike hjelpemidler.

I matematikkverket vil det bli lagt til rette for logisk tenkning som en del av matematikken. Når barna får redskaper til å styre oppmerksomheten sin ved hjelp av språk og tanke, bidrar vi også til at de får utvikle logisk tenkning og strategier for problemløsning. Oppgaver som påvirker logisk tenking, analyse og abstraksjon er presentert gjennom hele verket. Verket har mange selvinstruerende oppgaver, spill og øvelser. I lærerveiledningen vil vi gi eksempel på temaarbeid som integrerer matematikk med alle fag.


Det er ingen produkter å vise i denne kategorien.