• Scenisk dans 1: Grunnbok i danseteknikker vg1

Scenisk dans 1: Grunnbok i danseteknikker vg1

Scenisk dans 1 - grunnbok danseteknikker er en lærebok for fordypning i Dans på Vg1. Boken er utviklet i henhold til reform 2006, Kunnskapsløftet og dekker kompetansemålene i læreplanen for programfaget danseteknikker.

I Scenisk dans belyses de tre dansesjangrene jazzdans, klassisk ballett og moderne dans / samtidsdans ut fra et utøvende, skapende og reflekterende perspektiv. Sentralt i boken står refleksjoner om dans, kropp, dansekunst, dansetrening og danseteknikker. Her finner du også en innføring i improvisasjon, som er en viktig innfallsvinkel til opplæring i dans.

Til boken hører en digital læringsressurs med utfyllende materiale, levende bilder og oppgaver. På nettressursen www.scenetreff.no vil elever og lærere finne et stort utvalg av video, lyd og bilde i kombinasjon med supplerende stoff og oppgaver. Praktiske og utforskende oppgaver gir elevene anledning til å jobbe videre med fagstoffet på egen hånd eller i klassesituasjon.


Tittel: Scenisk dans 1: Grunnbok i danseteknikker vg1


  • Pris

    kr 290,00

Målform

Antall