• Scenetreff: Drama og samfunn

Scenetreff: Drama og samfunn

Scenetreff - Drama og samfunn er en del av den heldekkende læremiddelserien Scenetreff for drama vg1-vg3 utviklet etter læreplanene i Kunnskapsløftet. Faget drama og samfunn (DS) er et spennende og unikt fag som favner bredt. Her får eleven blant annet anledning til bli kjent med seg selv som lærer og muligheten til å bruke bredden og dybden i all sin erfaring med drama og teater.


Tittel: Scenetreff: Drama og samfunn


  • Pris

    kr 320,00

Målform

Antall