• Spill levende - drama valgfag

Spill levende - drama valgfag

SPILL LEVENDE tar for seg sentrale emner i dramafaget. Her finner du stoff om rollespill og drametisering, om mime, maske og praktisk typearbeid. Dessuten er det et eget kapittel som viser grunntrekkene i arbeidet med teater - fra idé til forestilling. Boka avsluttes med en rekke forslag til ritualer og øvelser i dramarommet.

Boken dekker drama valgfag på grunnkurset i studieretning musikk, dans og drama etter L97, og kan leses som en oppfølging av grunnboka spillerom.


Tittel: Spill levende - drama valgfag


  • Pris

    kr 330,00

Målform

Antall