• Teaterhistorie 1

Teaterhistorie 1

Teaterhistorie bind 1 er det første av to bind om teaterkunstens dramatiske historie. Her trekker forfatterne den røde tråden fra urteateret og antikken til begynnelsen av vårt eget hundreår.

Boken dekker studieretningsfaget Teaterkunnskap 1 i VK1 drama, studieretning musikk, dans og drama i videregående skole etter L97.


Tittel: Teaterhistorie 1


  • Pris

    kr 330,00

Målform

Antall