• Bevegelse vg1

Bevegelse vg1

Bevegelse er et scenisk fag der det å sanse, oppleve uttrykke, lære og skape med kroppen står i sentrum. Boken Bevegelse er utviklet i henhold til reform 2006 Kunnskapsløftet og dekker kompetansemålene i faget.

Hva er bevegelse? Når blir bevegelsen et uttrykk? Hva vil det si å arbeide ekspressivt, og hva betyr bevegelsen i scenisk formidling? Dette er sentrale spørsmål som behandles i boken. Den inneholder også grunnleggende metoder og øvinger der trening av kroppen som instrument for estetiske uttrykk er sentralt. Ernæring, kosthold, livsstil, trening og helse belyses i forhold til utøvere av sceniske kunstfag. Andre sentrale elementer er rom, rytme, dynamikk og relasjoner i arbeidet med individuell utvikling og felles utforsking. Læreboken tar for seg ulike innfallsvinkler til grunnlagstrening, relevant teori og øvelser for refleksjon og idéutvikling.

Læremiddelet består av en lærebok og en tilhørende digital læringsenhet på nett . Den digitale komponenten inneholder tilleggstoff, oppgaver, treningsprogram og mediearkiv.


Tittel: Bevegelse vg1


  • Pris

    kr 340,00

Målform

Antall