• Formgiving

Formgiving

Formgivning gir basiskunnskaper i faget. Samtidig skal boka gi inspirasjon, undring og nyskgjerrighet for fagområdet og øve opp den skapende evnen.

Her lærer du å arbeide med forholdet mellom virkelighet og fantasi, slik at du får utvikle din visuelle tenkemåte. Den visuelle tenkemåten er en gjennomtenkt handling, der kunstuttrykket er en sanselig følelse som blir omformet til en sammenhengende, enhetlig og levende form.

Boken er tilrettelagt for studieretningsfaget formgiving i VK1, studieretning formgiving i den videregående skolen i henhold til R97.


Tittel: Formgiving


  • Pris

    kr 298,00

Målform

Antall