• Veving

Veving

En innføring i sentrale redskaper og teknikker for veving og i bruk av formgiving i vevprosessen. Boka viser samspillet mellom estetikk, materialer, produksjon og fagets kulturhistorie.


Tittel: Veving


  • Pris

    kr 298,00

Målform

Antall