• Billedspor 2

Billedspor 2

En videreføring av Billedspor 1. Bind 2 er innføring i vest-europeisk og norsk kunst- og kulturhistorie fra barokken til vår egen tid.

Billedspor 2 er en videreføring av bind 1 og handler om vesteuropeisk og amerikansk kunst- og kulturhistorie fra barokken til og med vår egen tid. Dette bindet rommer dessuten historien om hvordan enkelte typer bilder, skulpturer og bygninger går over fra å være bruksgjenstander til å bli kunst. Det er også historien om hvordan modernismen tok form med utgangspunkt i det nye kunstbegrepet og om de mange forsøkene på å bekjempe den.

Gunnar Danbolt er professor ved Institutt for kulturstudier og kunsthistorie ved Universitetet i Bergen. Mabel Kjerschow har i en årrekke undervist i kunst- og kulturhistorie i den videregående skolen.


Tittel: Billedspor 2


  • Pris

    kr 368,00

Målform

Antall