• Billedspor 1 og 2: Arbeidshefte

Billedspor 1 og 2: Arbeidshefte

Et supplement med spørsmål og arbeidsoppgaver til Billedspor 1 og 2

Arbeidshefte for lærer og elever i undervisningen. Her finner man spørsmål og arbeidsoppgaver som egner seg til bearbeidelse og repetisjon av lærestoffet Billedspor 1 og 2 og til utdyping av spesielle emner.


Tittel: Billedspor 1 og 2: Arbeidshefte


  • Pris

    kr 148,00

Målform

Antall