• Barn og unge med ADHD

Barn og unge med ADHD

Denne boken inneholder faktastoff og gode råd fra fagfolk som til daglig jobber med barn preget av hyperaktivitet og konsentrasjonsvansker. Den er skrevet for foreldre, lærere og andre pårørende og gir en grundig gjennomgang av ADHD-tilstanden, vanlige tilleggsvansker, ADD, hjerneorganiske årsaksammenhenger og særskilte vansker for jenter og for ungdom.

Først og fremst formidler boken hjelpetiltak i egne kapitler om alternative skoletilbud, pedagogisk hjelp, tilgjengelig medisinsk behandling, individuell psykologisk behandling, aktivitetstilbud og rettigheter i det offentlige hjelpeapparatet. Det er også egne kapitler om utfordringer i familien og for søsknene. Gjennom et trinn-for-trinn program, veiledes foreldrene frem til økt mestring og kontroll i fastlåste familieforhold.

Boken henvender seg til foreldre, lærere, barnehagepersonell og andre som kommer i kontakt med barn med ADHD.

Boken utgis i samarbeid med ADHD-foreningen.


Tittel: Barn og unge med ADHD


  • Pris

    kr 360,00

Målform

Antall