• Lek, drama og teater i skolen

Lek, drama og teater i skolen

I boken gjennomgås opplæring i og bruk av lek, drama og teater i klasserommet.

Boken er skrevet med tanke på grunnkurset drama som metode i lærerutdanningen, og for de lærerne som i dag underviser i skolen, og som ikke har hatt drama i sin grunnutdanning.


Tittel: Lek, drama og teater i skolen


  • Pris

    kr 328,00

Målform

Antall