• Teater for barn

Teater for barn

Dette er en bok om å lage teater for barn på ulike alders- og modningstrinn. Den gir også innsikt i barns reaksjonsmønstre og i deres måte å oppleve verden på. Boken inneholder stoff som kan brukes i alle former for teaterarbeid.

Forfatterne legger stor vekt på kommunikasjon mellom scene og sal, og tar spesielt for seg skuespillerens rolle og status. Boken viser også hvordan man kan drive for- og etterarbeid i forbindelse med teaterforestillinger for barn.

Forfatterne er kunstpedagoger og har sammen yrkesbakgrunn som koreograf, danser, førskolelærer, regissør og skuespiller. For å utvide og supplere det praktiske aspektet med mer kunnskap om barnets opprinnelige estetiske uttrykk sett i lys av teaterets konvensjoner, har de samtidig skrevet boken LEK, DANS OG TEATER.


Tittel: Teater for barn


  • Pris

    kr 320,00

Målform

Antall