• Regiskolen

Regiskolen

Regiskolen gir et innblikk i undervisningsprosessene ved utdannelsen av regissører, og henvender seg til pedagoger og studenter ved regi- og skuespillerutdannelsen ved de høyere teaterutdanningsinstitusjonene. Den er også beregnet på en bredere lesekrets med interesse for regi og problemstillinger innenfor scenisk pedagogikk.

Irina Malochevskaja har undervist i regi ved Statens teaterhøgskole i Oslo. I denne boken formidler hun sine mangeårige erfaringer som pedagog i teaterregi ved St. Petersburg statlige akademi for teaterkunst. Hun bruker Tostogonovs regiskole som utgangspunkt, men trekker trådene tilbake til sentrale teaterkunstnere som Konstantin Stanislavskij. I tillegg til et innledningskapittel om ham, inneholder boken følgende kapitler:

  • Regiskolen - et arbeidsprogram
  • Om basis for profesjonen
  • Metoden for handlende analyse - regiskolens profesjonelle instrument
  • Forestillingens sjanger
  • Regissøren - forestillingens forfatter

Tittel: Regiskolen


  • Pris

    kr 320,00

Målform

Antall