• Se - persepsjon, erkjennelse og vitenskap i kunstfagene

Se - persepsjon, erkjennelse og vitenskap i kunstfagene

Boken gir en innføring i den siden av estetikken som handler om hvordan vi oppnår kunnskap gjennom sansing.

Eksemplene er hentet fra kunstfagene, og temaet blir belyst ut fra tre perspektiver: Et persepsjonsteoretisk, det vil si hvordan vi mottar og bearbeider inntrykkene. Et erkjennelsesteoretisk, som dreier seg om opphavet til og gyldigheten av våre kunnskaper. Og et vitenskapstearetisk, som handler om prinsippene for kunstfaglig vitenskap og forskning.

I sin bok Analytisk estetikk eller jakten på skjønnheten tok Øijord for seg den andre siden av estetikken: Læren om det skjønne.


Tittel: Se - persepsjon, erkjennelse og vitenskap i kunstfagene


  • Pris

    kr 295,00

Antall