• Diagrammer

Diagrammer

Diagrammer er en veiviser i diagrammenes verden: Noen er velkjente, andre mindre kjente - noen vises her for første gang. Dette er en idébok og en lærebok for de som bruker diagrammer i sitt daglige arbeid.

Å kunne redegjøre for kvantitative og operasjonelle data er en utfordring for alle informasjonsarbeidere, økonomer, statistikere, pedagoger og andre som har et kommunikasjonsbehov. «Diagrammer» er et resultat av et forskningsprosjekt hvor det er forsøkt å utforske temaet fra både kjente og mindre kjente vinklinger. Den introduserer leseren til riktig bruk av farger, form, proporsjoner og perspektiv, og trekker opp retningslinjer for anvendelsen av forskjellige diagramtyper til ulike formål. Deretter er diagrammene vist i sammenhenger som flere yrkesgrupper kan relatere til.

Verktøyet er digitalt og det gis råd og tips om hvorledes man håndterer og bearbeider materien i 2D programvare. At man har en viss sikkerhet i omgangen med slik programvare er en fordel, dog ingen betingelse.


Tittel: Diagrammer


  • Pris

    kr 298,00

Målform

Antall