• Stenbråtenmetoden Skriveøvelser 1-2

Stenbråtenmetoden Skriveøvelser 1-2

Skriveøvelsene skal sammen med lesing føre til at det ortografiske mønsteret blir styrket. Lydkombinasjonene vil bli lettere tilgjengelige når en på et senere tidspunkt skal lese eller skrive samme sekvens.
Skriveøvelse mål 1: Bokstavene blir ledsaget av bilder, hvor første lyd i ordet som bildet illustrerer er bokstaven eleven skal skrive. Dette er en av flere øvelser som skal lære eleven å lytte ut første lyd i ord.
Skriveøvelse mål 2: Hvert ord i skriveøvelsene er ledsaget av et bilde som illustrerer ordet. Bildet vil bidra til å styrke elevens begrepsapparat, og er en av flere øvelser som skal lære eleven å lytte ut første lyd i ord.
Skriveheftet benyttes på skolen og hjemme for repetisjon av ferdigheter på det aktuelle lesetrinnet. Skriveheftene følger progresjonen i Lesetrappas steg mot å utvikle funksjonelle lesestrategier og god leseforståelse.
Metoden omfatter seks lesehefter, ett for hver av trinnene fra trinn 2 til trinn 7, samt tre skrivehefter for trinn 1-2, 3-4 og 5-7.

Stenbråtenmetoden er en helhetlig metodikk for den tidlige leseopplæringen på 1. trinn eller i spesialundervisningen. Metoden er en systematisk tilnærming rettet mot å gi elevene leseflyt og leseforståelse. Metoden er evidensbasert og bygger på et bredt forskningsmateriell hvor effekten av ulike tiltak innen lesing og leseutvikling undersøkes.
Stenbråtenmetoden dekker leseutviklingen fra en føralfabetisk fase til en automatisert alfabetisk fase. Når elevene behersker ferdighetsmålene i Lesetrappa, vil de ha utviklet automatiserte avkodingsferdigheter, ha funksjonell leseflyt og vil kunne lese tekster med god leseforståelse.
I tillegg til lesemateriell som i hovedsak blir benyttet på skolen, jobber elevene i lesehefter og skrivehefter.


Tittel: Stenbråtenmetoden Skriveøvelser 1-2

ISBN: 9788275226721

  • Pris

    kr 95,00

Velg enkelt eks. eller pakke

Antall
Beslektede produkter

Stenbråtenmetoden Lesekofferten

Stenbråtenmetoden Lesekofferten

Materialkofferten, eller Lesekofferten, er hjertet i Stenbråtenmetoden. Kofferten inneholder al..

Stenbråtenmetoden Øveord og tekster 2

Stenbråtenmetoden Øveord og tekster 2

TO-LYDSORD • (KV / VK)Heftet for trinn 2 på lesetrappa inneholder øveord med to lyder (KV / VK). Lik..

Stenbråtenmetoden Øveord og tekster 3

Stenbråtenmetoden Øveord og tekster 3

TRE-LYDSORD • (KVK / VKV)Heftet for trinn 3 på lesetrappa inneholder øveord med tre-lyder (KVK / VKV..

Stenbråtenmetoden Teori- og veiledningsbok

Stenbråtenmetoden Teori- og veiledningsbok

Teori- og veiledningsboken består av to deler, en teoridel og en praksisdel. Teoriedelen er skrevet ..

Stenbråtenmetoden Alfabetkort, sett á 10

Stenbråtenmetoden Alfabetkort, sett á 10

Alfabetkortene brukes til bokstavlotto-øvelsen på trinn 1 på Lesetrappa. Kortene er perforerte. Leve..

Nøkkelord: stenbråtenmetoden, norsk, barnetrinn, grunnskole