• Tuba Luba 1-2 Oppgavehefte D

Tuba Luba 1-2 Oppgavehefte D

Lese- og oppgavehefte D bygger på at elevene har gjennomgått A, B og C-heftene, slik at alle de 24 mest vanlige bokstavene i norsk er innlært og automatisert. D-heftene gir utfyllende lese- og skrivetrening. Noen nye språklige elementer som egennavn og dobbeltkonsonant blir presentert. I leseheftet er det dessuten oppgaver knyttet til leseforståelse og bruk av enkle lesestrategier.

Oppgavehefte D benyttes sammen med lesehefte D i siste halvår på 2. trinn.

Tuba Luba 1–2 Lesehefte D og Oppgavehefte D og er to av åtte enheter, som er et sammenhengende opplegg for de to første trinnene. Disse enhetene er en ny utgave av de nåværende bøkene for første og andre trinn. D-heftene tas normalt i bruk i 2. halvår på 2. trinn.

Blaeksemplar
Blaeksemplar, bokmål
Blaeksemplar, nynorsk


Tittel: Tuba Luba 1-2 Oppgavehefte D


  • Pris

    kr 110,00

Målform

Antall