• Tuba Luba 3 Lesebok 2

Tuba Luba 3 Lesebok 2

Tekstene i de to lesebøkene for 3. trinn er på ethvert tidspunkt tilpasset det ferdighetsnivået elevene befinner seg på.

Reaksjoner fra lærere som bruker verket, tyder på at man har oppnådd dette, samtidig som de gir uttrykk for at tekstene gir lesetrening og leseglede hos elevene. Dessuten korresponderer inndelingen av temaer i oppgaveheftene med tekstene i lesebøkene. På de fleste sidene er det oppgaver knyttet til den språklige gjennomgangen i oppgaveheftene, og spørsmål for kontroll av leseforståelsen. Hver side er dessuten forsynt med øveord. Dette er «vanskelige» ord som bør gjennomgåes og forklares for å lette forståelsen av tekstene.

Blaeksemplar
Blaeksemplar, bokmål
Blaeksemplar, nynorsk


Tittel: Tuba Luba 3 Lesebok 2


  • Pris

    kr 175,00

Målform

Antall