• Tuba Luba 3 Oppgavehefte 1

Tuba Luba 3 Oppgavehefte 1

I de to oppgaveheftene for 3. trinn videreføres det systematiske og omfattende øvingsopplegget fra presentasjonen av bokstavnavnene og språklydene i bøkene for begynneropplæringen.

I tillegg til gjentatte repetisjonsøvelser blir sammensatte ord og ordklassen substantiv presentert og innøvd. Dessuten er stoffet inndelt i temaer, noe som åpner for tverrfaglig arbeid og muligheter for å avsette ekstra tid til det viktige norskfaget. Det er lagt stor vekt på at det skal være et stort utvalg av øvelser, både med sikte på tilpasset opplæring og på at man skal unngå å utsette seg for ulovlig kopiering.

Blaeksemplar
Blaeksemplar, bokmål
Blaeksemplar, nynorsk


Tittel: Tuba Luba 3 Oppgavehefte 1


  • Pris

    kr 180,00

Målform

Antall