• Tuba Luba 3 Oppgavehefte 2

Tuba Luba 3 Oppgavehefte 2

I de to oppgaveheftene for 3. trinn videreføres det systematiske og omfattende øvingsopplegget fra presentasjonen av bokstavnavnene og språklydene i bøkene for begynneropplæringen (Tuba Luba 1-2).

I Tuba Luba 3 Oppgavehefte 2 er det lagt stor vekt på repetisjon, blant annet av ordklassen substantiv. Dessuten blir flere nye rettskrivningsregler og ordklassene verb og adjektiv presentert og innøvd. Stoffet er fortsatt inndelt i temaer, noe som åpner for tverrfaglig arbeid og muligheter for å avsette ekstra tid til det viktige norskfaget. Det er lagt vekt på at det skal være et stort utvalg  øvelser for tilpasset opplæring og undervisning tilrettelagt den enkelte elevs behov.

Blaeksemplar
Blaeksemplar, bokmål
Blaeksemplar, nynorsk


Tittel: Tuba Luba 3 Oppgavehefte 2


  • Pris

    kr 180,00

Målform

Antall