• Tuba Luba 5-7 Digital tavle

Tuba Luba 5-7 Digital tavle

Tuba Luba 5-7 Digital tavle

Elevebøkene i Tuba Luba foreligger digitalt for bruk på projektor eller interaktive tavler.

Interaktive tavler og pc-tilkoblet projektor er standard tilbehør i mange klasserom som gir mulighet for å samle elevens oppmerksomhet. Alle elevbøkene i norskserien Tuba Luba foreligger som digitale filer som kan vises på projektor og digital tavle. De digitale bøkene lisensieres ut på årlig basis til bruk i klasserommet. En lisens omfatter alle elevbøkene på 1. og 2. trinn, alle elevbøkene på 3.–4. trinn eller alle enhetene på 5.–7. trinn.

Hver lisens gir fri bruk i ett klasserom gjennom ett skoleår. Filene leveres på minnepinne slik at de alltid er tilgjengelige – også når nettet er nede.


Tittel: Tuba Luba 5-7 Digital tavle


  • Pris

    kr 250,00

Målform

Antall