• Tuba Luba 7 Oppgavehefte 1

Tuba Luba 7 Oppgavehefte 1

I Oppgavehefte 1 fullføres gjennomgangen av ordklassene med adverb og interjeksjon. Dessuten utdypes verbets tider med presens perfektum og preteritum perfektum.

I begge oppgaveheftene på 7. trinn blir det lagt stor vekt på repetisjon og på emner som samisk, eventyr, rapportskriving, reklame samt svensk og dansk.


Tittel: Tuba Luba 7 Oppgavehefte 1


  • Pris

    kr 195,00

Målform

Antall