• IKT-boken 3

IKT-boken 3

IKT-boken 3 er den tredje boken i serien IKT-boken 1-4. Den viderefører mange av temaene i IKT-boken 1 og 2. Dette gjelder formatering i Word, videre arbeid og trening i touch og repetisjon av begreper knyttet til datamaskinens porter og deler.

Nytt i denne utgaven er en enkel, men grundig innføring av hva Internett er, nettvett og nettikette, og enkel navigering på Internett ved hjelp av søkemotor og lenker. Programvaren Photo Story presenteres, og eleven får en innføring i bruk av digitale kamera.

Disse grunnleggende kunnskapene vil hjelpe eleven til å bruke IKT kreativt og problemløsende.

IKT-boken 1-4 er en lærebokserie som tar den femte grunnleggende ferdigheten på alvor. Gjennom strukturerte oppgaver som er både motiverende og utfordrende, utvikles elevens ferdigheter i IKT.

Læreren får god hjelp og støtte i lærerveiledningen til å bygge opp en god struktur og en god progresjon som sikrer opplæringen i IKT. Digital kompetanse defineres som de ferdighetene, kunnskapene og kreativiteten som skal til for å kunne bruke digitale medier.


Tittel: IKT-boken 3


  • Pris

    kr 95,00

Målform

Antall