• IKT-boken 4

IKT-boken 4

IKT-boken 4 er den siste boken i serien IKT-boken 1-4. Boken behandler temaer som kildekritikk, læringsplattformer, bruk av søkemotorer, regneark, presentasjonsverktøy, samt en gjennomgang av flere funksjoner i Word, blant annet tabeller og smartfigurer.

IKT-boken 1-4 er en lærebokserie som tar den femte grunnleggende ferdigheten på alvor. Gjennom strukturerte oppgaver som er både motiverende og utfordrende, utvikles elevens ferdigheter i IKT.

Læreren får god hjelp og støtte i lærerveiledningen til å bygge opp en god struktur og en god progresjon som sikrer opplæringen i IKT. Digital kompetanse defineres som de ferdighetene, kunnskapene og kreativiteten som skal til for å kunne bruke digitale medier.


Tittel: IKT-boken 4


  • Pris

    kr 95,00

Målform

Antall