• Teknologi i praksis - teorihefte

Teknologi i praksis - teorihefte

Engino - Teknologi i praksis er en læremiddelserie og et undervisningsopplegg for valgfaget Teknologi i praksis på ungdomstrinnet.

Læremidlet består av samlebokse med byggemateriell og instruksjoner, oppgaver og quiz, lærerveiledning og et elevrettet teorihefte.

Sammen dekker komponentene alle læreplanmålene i valgfaget med samme navn.

Engino kan også benyttes som supplement i naturfag på mellom- og ungdomstrinnet.

Det elevrettede teoriheftet setter de teknologiske temaene inn i en teoretisk og historisk ramme. Det skriftlige materialet benyttes for å gi en innføring i de teknologiske prinsippene og fysiske lovene som hvert enkelt prosjekt bygger på.

Heftet dekker følgende temaer:

 • Krefter, energi og bevegelse
 • Vektstang
 • Hjul og akslinger
 • Trinser
 • Tannhjul
 • Mekaniske koblinger
 • Skråplan og kiler
 • Sveiv og kam
 • Skruer
 • Broer og andre bærende konstruksjoner
 • Fornybar energi

Tittel: Teknologi i praksis - teorihefte


 • Pris

  kr 230,00

Målform

Antall