• Rom for ideer - K&H 10. trinn lærerveiledn.

Rom for ideer - K&H 10. trinn lærerveiledn.

Tittelen Rom for ideer henspiller på et gjennomgående tema i boka: idéutvikling. Boka tar også for seg tegneserier, film og bruk av skisser.

Dessuten blir temaer som er gjennomgått tidligere på ungdomstrinnet, videreutviklet, f.eks. arkitektur, produktdesign, kunstforståelse, den visuelle kulturarven og arbeid med tegning, farger og tredimensjonal form.

Lærerveiledningen veileder, utdyper og gir tips til videre arbeid og vurdering.


Tittel: Rom for ideer - K&H 10. trinn lærerveiledn.


  • Pris

    kr 215,00

Målform

Antall