• Kom inn! Kom ut! K&H 5. trinn læreveiledn.

Kom inn! Kom ut! K&H 5. trinn læreveiledn.

Rommet er et samlende tema i boka. Det går igjen i presentasjonen av kunstbilder, i arbeid med tegning, komposisjon og farger og i gjennomgåelsen av arkitektur og av skulpturer og små rom i form av skap og skrin.

Boka avsluttes med et kapittel om tekstiler og om moderne produktdesign belyst gjennom utviklingen av sykkelen og telefonen.

Lærerveiledningen veileder, utdyper og gir tips til videre arbeid.


Tittel: Kom inn! Kom ut! K&H 5. trinn læreveiledn.


  • Pris

    kr 194,00

Målform

Antall