• Abel 2a Arbeidsbok

Abel 2a Arbeidsbok

Abel 2a arbeidsbok tilbyr et mangfold av oppgaver innen tallområdet 11-20, lengdemål, mønster, å regne med hele tiere og å regne med tiere og enere. Elevene møter mange av de samme oppgavetypene som i Abel 2a, men elevene vil også bli utfordret på nye og mer avanserte oppgavetyper. 


Tittel: Abel 2a Arbeidsbok


  • Pris

    kr 95,00

Målform

Antall