• Abel 2b Arbeidsbok

Abel 2b Arbeidsbok

Abel 2b Arbeidsbok tilbyr supplerende oppgaver innen blant annet addisjon og subtraksjon i tallområdet opp til hundre, flatemål, partall og oddetall, klokka, romlige former og speiling og symmetri. Oppgavene er differensiert i flere nivåer, og i arbeidsboken vil dere finne oppgaver som gir ekstra utfordringer.


Tittel: Abel 2b Arbeidsbok


  • Pris

    kr 95,00

Målform

Antall