• Leseforståelse

Leseforståelse

Gir en oversikt over aktuell leseforskning og hvilke tiltak som kan settes inn tidlig for å utvikle en dyp leseforståelse.

Lærerens aktive undervisning og veiledende rolle er – allerede fra førskolen – avgjørende for elevenes fremtidige leseforståelse.

Her gjøres det rede for tre forskningsbaserte modeller (undervisningsprogrammer) med dokumentert langsiktig effekt. Videre presenteres et stort antall ulike anvendelsesmodeller, som fungerer gjennom hele grunnskoletiden. Modellene er nyttige for alle lesere, også de gode.


Forfatter(e):

Barbro Westlund underviser lærerstudenter og er doktorand fra universitet i Stockholm.


Tittel: Leseforståelse


  • Pris

    kr 340,00

Målform

Antall