• Konkylien 4 - Ild: Ressursperm

Konkylien 4 - Ild: Ressursperm

Ressurspermen for læreren er rikholdig og omfattende. Den inneholder blant annet to lærerveiledninger på til sammen ca. 400 sider. Lærerveiledningene gir oversikt over stoffet i begge elevbøkene, supplerer og utdyper kunnskapsstoffet og gir tips om måter å formidle det på. De gir mange ideer til organisering av tematisk undervisning, og det blir lagt stor vekt på elevenes eget skapende arbeid med musikk og kunst og håndverk.

Konkylien er et temabasert læreverk med utgangspunkt i de estetiske fagene. Lærerveiledningene presenterer en rekke oppgaver, ofte i form av kopieringsoriginaler og inneholder enkle kart over planens hovedmomenter for hvert oppslag i elevbøkene. Ressurspermen inneholder dessuten to CD-er med lyttestoff og musikkeksempler knyttet til hvert oppslag i elevbøkene. I permen er det også lagt inn to sett med transparenter.

Læreverket Konkylien handler om former, farger, lyder, og liksom konkylien fra havet forteller den historien fra fjern og nær til dem som har fantasi til å lytte. Noen ligger gjemt i bildene og tekstene i elevboka, i musikken på CD-en, i møtet mellom musikk, ord og bilde. Mange ligger i det elevene finner ut underveis, for når de går inn i stoffet, dukker det stadig opp nye. Ikke alle handler om musikk, kunst og håndverk. Konkylien er satt sammen av biter som kan gi opplevelser og kunnskap på mange områder.

Alle bildene i elevboka og musikkeksemplene på CD-ene kan, direkte eller indirekte, knyttes til hovedmomenter i læreplanen for musikk og kunst og håndverk. Mange kan også trekkes inn i arbeidet med andre fag. Ja, noen er til og med valgt med det for øye!

  • I del 1 av lærerveiledningen finner du generelle faglige og metodiske tips knyttet til musikk og kunst og håndverk.
  • I del 2 gjennomgås elevboka oppslag for oppslag og gir forslag til arbeidsmåter. Det er satt opp oversikter over hvilke hovedmomenter i læreplanen som berører, og hvordan de estetiske fagene hele veien får følge av andre fag.

Tittel: Konkylien 4 - Ild: Ressursperm


  • Pris

    kr 825,00

Målform

Antall