• Lyse sider K&H 6. trinn lærerveiledning

Lyse sider K&H 6. trinn lærerveiledning

Lys er et samlende tema i boka. Det går igjen i presentasjonen av malerier av blant annet Balke, Monet og Rembrandt.

Det står også sentralt i det praktiske arbeidet med komplementærfarger og skygger og med video og animasjon. Lys og rom er dessuten utgangspunktet for gjennomgåelsen av arkitektur og design.

Lærerveiledningen veileder, utdyper og gir tips til videre arbeid.


Tittel: Lyse sider K&H 6. trinn lærerveiledning


  • Pris

    kr 195,00

Målform

Antall