• Abel 1 Ressursperm

Abel 1 Ressursperm

Ressurspermen inneholder en generell del, veiledning til hver side i grunnbøkene Abel 1 a og Abel 1b, samt kopieringsoriginaler til fordypning, differansiering og tilpasset opplæring.

Den generelle delen gir en grundig innføring i begrepsmetodikken som ligger til grunn for verket. Her får læreren konkrete tips til hvordan man jobber med denne i klasserommet, systematisk og målrettet. Sidebeskrivelsene til grunnbøkene gir tips til videre arbeid, henviser til arbeidsboken eller kopieringsoriginaler som behandler samme tema. Læreren får også tips til lekser og arbeidsmetoder. Kopieringsorigonalene er ment brukt både av elevene som trenger ekstra trening og de som trenger større utfordringer.


Tittel: Abel 1 Ressursperm


  • Pris

    kr 750,00

Målform

Antall