• Abel 1a

Abel 1a

Abel 1a har fokus på begreper, tall- og antallsforståelse, matematisk kompetanse og aktive elever. Abel 1a er første bok i serien Abel 1-4.


I Abel 1a tar vi for oss de grunnleggende begrepene knyttet til form og stilling, matematiske symboler som + -  =,  antall og tallforbindelser opp til 6 og enkel statistikk. Elevene får en grundig innføring i de ulike temaene, og det er oppgaver på flere nivå. Arbeidsboka og ressurspermen gir ekstra oppgaver til dem som trenger mer trening, og til dem som trenger større utfordringer.


Tittel: Abel 1a


  • Pris

    kr 110,00

Målform

Antall