• Mattis og Mattea: Matematikk 2B

Mattis og Mattea: Matematikk 2B

Mattis og Mattea, Matematikk 2B er den andre av to enheter for 2. trinn. Her skal barna arbeide videre med med antall og antallskombinasjoner opp til hundre. De skal lære å regne med penger, målenheter og være trygge på pluss og minus. Når elevene er ferdige med det opplegget denne boka er en del av, skal de ha fått et godt grunnlag for å nå kompetansemålene Kunnskapsløftet setter etter 2. årstrinn.

Mattis og Mattea har sakte progresjon, en klar systematikk og et omfattende øvingstilbud.


Tittel: Mattis og Mattea: Matematikk 2B


  • Pris

    kr 148,00

Målform

Antall