• Mattis og Mattea: Ressursperm 1. trinn

Mattis og Mattea: Ressursperm 1. trinn

Ressurspermen for Mattis og Mattea Matematikk 1 gir en grundig innføring i begrepsundervisning, tips til differensiering og tilrettelegging og metoder for integrering av matematikk i flere fag. Forfatteren legger opp til å bruke barnets verden i presentasjonen av nye begreper og emner innenfor faget og benytter språket som redskap for å styre oppmerksomheten fra det konkrete til det abstrakte.


Tittel: Mattis og Mattea: Ressursperm 1. trinn


  • Pris

    kr 450,00

Målform

Antall