• Kunstfagene, til besvær eller til begjær?

Kunstfagene, til besvær eller til begjær?

Hensikten med denne boken er å kaste lys over forhold som har preget utviklingen fra innføring av ferdighetsfagene tegning, sløyd og håndarbeid ved skoleloven av 1889 og fram til det faget som i dagheter kunst og håndverk.

Forfatteren legger blant annet vekt på å beskrive de forholdene som har legitimert fagenes plass i den obligatoriske skolen, sentrale forhold av politisk, kulturell eller kunnskapsmessig art som kan ha påvirket utformingen av læreplanene og innholdet i fagene, asmt sammenhenger mellom fagenes utvikling og den generelle skoleutviklingen.


Tittel: Kunstfagene, til besvær eller til begjær?


  • Pris

    kr 198,00

Målform

Antall