• Tuba Luba 1: Ressursperm

Tuba Luba 1: Ressursperm

I Tuba Luba 1 Ressursperm (eldre utgave) innleder forfatteren med å beskrive nytten av og hensikten med en systematisk begrepsopplæring. Deretter gir hun en grundig innføring i begrepsundervisningsmodellen.

Ressurspermen foreligger også som pensum på språk- og leseveilederstudiet ved UiO under emnet Forebygging og tidlig innsats.

Les mer om elevbøkene knyttet til ressurspermen her:

Lekseboka

Skoleboka


Tittel: Tuba Luba 1: Ressursperm


  • Pris

    kr 790,00

Målform

Antall