• Veterinær oftalmologi

Veterinær oftalmologi

Denne boken om øye og øyesykdommer er først og fremst beregnet på veterinærstudenter, men også praktiserende veterinærer vil kunne finne stoff av verdi.

De vanligste sykdommene hos store og små dyr er representert. Det er lagt størst vekt på å beskrive sykdommer hos små dyr, i og med at hovedtyngden av pasienter med øyeproblemer hører hjemme her. Det er også tatt med et kapittel om fisk, fordi akvanæringen får stadig større betydning i vår land, og fordi det er behov for oftalmologi også hos denne dyrearten.


Tittel: Veterinær oftalmologi


  • Pris

    kr 460,00

Målform

Antall