• Analytisk estetikk - eller jakten på skjønnheten

Analytisk estetikk - eller jakten på skjønnheten

Pent eller stygt? Skjønt eller uskjønt? Kan slike vurderinger begrunnes analytisk med rot i estetiske teorier? I denne boken er svaret et kategorisk ja:

- Når vi vurderer et kunstobjekt, bør vi vite hvilke estetiske prinsipper vurderingen skjer ut fra. Det er disse prinsippene og deres logiske holdbarhet som blir behandlet i denne boken.


Tittel: Analytisk estetikk - eller jakten på skjønnheten


  • Pris

    kr 320,00

Målform

Antall