• Grunnutdanning for skuespillere

Grunnutdanning for skuespillere

Grunnutdanning for skuespillere er en praktisk rettet håndbok som tar for seg sentrale elementer i skuespillerens grunnutdannelse. Den starter med "skalaøvelser" og følger den røde tråden fram til og med skuespillerens møte med dramatisk tekst. Boken tar utgangspunkt i et undervisningsopplegg som blir benyttet det første året ved Statens teaterhøgskole.

Torild Øyen arbeider som teaterpedagog ved Statens teaterhøgskole. Hun har sin skuespillerutdannelse fra den samme skolen. Øyen var med på å starte opp det første regionteateret i Norge, Hålogaland Teater, hvor hun arbeidet som skuespiller i sju år. Hun har vært med å starte og drive en frigruppe som arbeider med ny norsk dramatikk. Torill Øyen har spilt i film, fjernsyn og ved uike teatre, og hun har arbeidet som teaterpedagog ved forskjellige sceneskoler og friteatre i inn- og utland.


Tittel: Grunnutdanning for skuespillere


  • Pris

    kr 348,00

Antall