• Figurteatrets historie

Figurteatrets historie

Figurteatres historie er en teaterhistorie sett litt på skrå, fra outsiderens ståsted - fra marionettistens, dukkespillerens og figurspillerens plass. Den handler om en alternativ teaterform som rommer alt fra lavstatus gjøgleri til avantgardistiske eksperimenter. Boken tar leseren med på en reise tilbake i tid og viser hvordan mennesker gjennom årtusner har blitt forhekset av dukkenes og figurenes magi - fra antikken og frem til vår tid.

Forfatter, Anne Helgesen, har arbeidet med figurteater i 15 år og driver dukketeateret Katta i Sekken. Hun er forskningsstipendiat ved Akademi for figurteater ved Høgskolen i Østfold, og arbeider med en teatervitenskapelig doktoavhandling om norsk figuteaters historie.


Tittel: Figurteatrets historie


  • Pris

    kr 349,00

Målform

Antall