• Billedspor 1

Billedspor 1

En spennende og oversiktlig innføring i vest-europeisk og norsk kunst- og kulturhistorie fra istiden til og med renessansen.

Billedspor bind 1 presenterer hovedlinjene i vest-europeisk og norsk kunst- og kulturhistorie fra istiden til og med renessansen. Men begrepet kunsthistorie er ikke entydig i denne fremstillingen. I det første bindet blir maleriene, arkitekturen og skulpturen vurdert som bruksobjekter, slik folk i samtiden gjorde det. Først på 1700-tallet ble bildet til kunst – og kunstfenomenet ble en realitet. Det er et sentralt tema for det siste bindet i serien, Billedspor bind 2.

Gunnar Danbolt er professor ved Institutt for kulturstudier og kunsthistorie ved Universitetet i Bergen. Mabel Kjerschow har i en årrekke undervist i kunst- og kulturhistorie i den videregående skolen.


Tittel: Billedspor 1


  • Pris

    kr 368,00

Målform

Antall