• Scenetreff: Teater i perspektiv 1 og 2

Scenetreff: Teater i perspektiv 1 og 2

Scenetreff Teater i perspektiv 1-2 dekker kompetansemålene i programfagene teater i perspektiv 1 og 2 (TiP) i henhold til læreplanene i Kunnskapsløftet. Den samler fagstoffet for programfaget for Vg2 og Vg3. TiP-faget er inndelt i tre hovedområder: teaterhistorie, teaterteori og -analyse og teaterkompaniet.

Boken er i tråd med læreplanen inndelt i fire hoveddeler:

  • Teaterhistorien frem til 1900
  • Teaterhistorien fra 1900 til vår tid
  • Teaterteori og analyse
  • Teaterkompaniet.

Teaterhistorien er inndelt i historie før 1900, som gjennomgås på Vg2, og historien etter 1900, som gjennomgås på Vg3. Når det gjelder de øvrige delene og kapitlene, kan elev og faglærer gjøre et utvalg for hvert årstrinn basert på hvordan de ønsker å jobbe, og hva slags periodeplaner som benyttes. Fagstoffet introduseres på en slik måte at eleven selv kan fordype seg, problematisere og drøfte. Mange emner presenteres i en fortettet form hvor det så er opp til leseren å utforske videre og finne mer kildemateriale.

Teater i perspektiv er et todelt læremiddel hvor bok og nettressurs hører sammen. På scenetreff.no som lanseres i august 2010 utvikles en komponent med interaktive oppgaver, videofilmer samt lenker og utfyllende tekst. Gjennom en aktiv bruk av denne ressursen i kombinasjon med boken dekkes alle målene i læreplanen for programfaget.

Teater i perspektiv står i nær forbindelse med lærebøkene for programfagene teaterproduksjon (TeP) og drama og samfunn (DS).


Tittel: Scenetreff: Teater i perspektiv 1 og 2


  • Pris

    kr 430,00

Målform

Antall