• Scenetreff: Musikk, dans, drama vg1

Scenetreff: Musikk, dans, drama vg1

Scenetreff Musikk, dans og drama er et aktivt læremiddel som dekker kompetansemålene i læreplanen for programfaget Musikk, dans og drama Vg1 i henhold til Kunnskapsløftet. Her vektlegges en utøvende og skapende profil hvor kvalitetene i det enkelte kunstfag synliggjøres og mulighetene for tverrfaglighet kan realiseres.

Læremiddelet består av fire deler: Dans, drama, stemmebruk og tverrfaglig arbeid. Stemmebruk dekker hovedområdet korsang som en arena for musikalske opplevelser. Inndelingen i læremiddelet gjør det lett for eleven å orientere seg i de enkelte hovedemnene, og ivaretar friheten for lærere og elever til å fokusere på det enkelte fagfelt, eller integrere fagene. Scenetreff bygger opp under en aktiv, selvstendig elev og stimulerer elevens egen refleksjon og lærelyst. Problematisering av fagstoffet gjennom refleksjonsoppgaver, utforskende praktiske oppgaver, faktabokser og henvisninger til mer utdypende lærestoff er flettet inn i hvert kapittel. Den tilhørende digitale læringsenheten www.scenetreff.no omfatter materiale for videre fordypning og refleksjon. Her finnes en rekke oppgaver, lyd- og videoklipp.


Tittel: Scenetreff: Musikk, dans, drama vg1


  • Pris

    kr 390,00

Målform

Antall