• Teaterensemble - fordypning i drama vg1

Teaterensemble - fordypning i drama vg1

Teaterensemble er en praktisk rettet bok hvor det legges vekt på tre sentrale områder for teaterproduksjon: ensemblearbeid, skuespillerutvikling og forestillingsarbeid. Boken er utviklet i henhold til Reform 2006 Kunnskapsløftet og dekker kompetansemålene i programfaget Teaterensemble.

Bokens innføring i ensemblearbeid gir en grunnleggende forståelse av teambygging og teamutvikling som sentrale elementer i et teaterensemble. Skuespillerutvikling gir en innføring i skuespillerens trening og vektlegger utvikling av det skapende gjennom praktisk arbeid. I forestillingsarbeid får leseren redskaper til å utvikle basale ferdigheter i dramatisk formgiving og kunnskap om teatrets tekniske elementer.

Læremiddelet består av en lærebok og en tilhørende digital læringsenhet www.scenetreff.no som blant annet vil inneholde utvidet teori og oppgaver knyttet til lys, lyd, scenografi, sceniske virkemidler, dramaturgi samt ressurser for fordypning i de ulike hovedemnene.


Tittel: Teaterensemble - fordypning i drama vg1


  • Pris

    kr 320,00

Målform

Antall