• Dansens historie 2

Dansens historie 2

Andre og siste bind i serien om dansens historie. I første bind trekker forfatteren den røde tråden fra urdansen til reportoaret i de europeiske dansehusene mot slutten av 1800-tallet. Bind to gir et innblikk i dansens historie i vår tid.

Dansens historie 2 er tilrettelagt for bruk i videregående skole, studieretningsfaget danseteori og dansehistorie på VK2 dans, studieretning musikk, dans og drama etter L97. Den er aktuell som suplerende læremiddel i dansehistorie.


Tittel: Dansens historie 2


  • Pris

    kr 310,00

Målform

Antall